Arbeidsongeschiktheid en ziektewet

Bent u arbeidsongeschikt geraakt terwijl u in loondienst was?

Neem contact op met uw werkgever. Uw werkgever geeft uw ziekmelding door aan de bedrijfsarts. Een bedrijfsarts beoordeelt of en in welke mate u uw werk kunt doen.

Heeft u vragen? Neem contact op met UWV. Of vraag advies aan het Juridisch Loket.

Heeft u in het verleden een uitkering arbeidsongeschiktheid gehad voor dezelfde klachten?

U heeft dan mogelijk recht op een WIA-uitkering. WIA staat voor Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen.

Voor een aanvraag kunt u contact opnemen met UWV.

Ontving u op 1 januari 2006 al een WAO-uitkering? Geef dit aan bij UWV.

Heeft u een arbeidsongeschiktheidsuitkering en ligt uw inkomen onder bijstandsniveau?

Kijk dan of u recht heeft op een toeslag. Neem contact op met UWV. Als u al lang ziek bent, komt u misschien in aanmerking voor een WIA-uitkering. De WIA-uitkering is in de plaats gekomen van de WAO. Kijk op de website van UWV voor meer informatie over deze regeling.

Is uw aanvraag uitkering ziektewet afgewezen?

Neem contact op met uw werkgever. Heeft u geen arbeidsovereenkomst? U heeft mogelijk recht op een WW-uitkering. U kunt hiervoor terecht bij UWV. Bent u het niet eens met de afwijzing en denkt u dat u wel recht heeft op een uitkering ziektewet? U mag bezwaar maken. Zie voor meer informatie over hoe u dat doet en wat u nodig heeft de website van UWV.

Wordt uw uitkering ziektewet beëindigd vanwege het bereiken van de maximum termijn?

Bent u nog steeds arbeidsongeschikt? Dan heeft u mogelijk recht op een WIA-uitkering. WIA staat voor Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen. Voor een aanvraag kunt u contact opnemen met UWV.

Is uw uitkering ziektewet beëindigd vanwege het bereiken van de maximum termijn? En bent u arbeidsongeschikt? U heeft dan mogelijk recht op een WW-uitkering. Hiervoor kunt u ook terecht bij UWV. Ook als u wel weer kunt werken maar nog geen werk heeft gevonden, kunt u een WW-uitkering aanvragen.

Wordt uw uitkering ziektewet beëindigd vanwege volledige arbeidsgeschiktheid?

Heeft u een arbeidsovereenkomst? Neem dan contact op met uw werkgever. Als uw uitkering ziektewet wordt beëindigd, kunt u een WW-uitkering aanvragen. Kijk voor meer informatie hierover op de website van UWV.

UWV - kan ik een WW-uitkering krijgen?