Bijstand

Wat is bijstand?

Bijstand is een uitkering van de gemeente. U kunt bijstand aanvragen als u geen geld heeft om van rond te komen. De bijstandsuitkering is bedoeld als tijdelijke steun totdat u weer betaald werk vindt. De gemeente helpt bij het vinden van werk.

Meer informatie vindt u bij het Serviceplein van de gemeente Alphen aan den Rijn.

Serviceplein - informatie bijstand

Kunt u bijstand krijgen?

U heeft recht op bijstand als u voldoet aan de voorwaarden. Kijk voor meer informatie op de website van Rijksoverheid.

Een van de voorwaarden is de taaleis. Het ROC Leiden biedt cursussen Nederlands aan. Deze cursussen zijn geschikt als u niveau 1F moet behalen.

Een bijstandsuitkering vraagt u aan via het Serviceplein. U moet zich eerst inschrijven bij Werk.nl. Hiervoor heeft u een DigiD nodig. Voor meer informatie neemt u contact op met het Serviceplein.

Serviceplein - informatie bijstand

NLeducatie

NLeducatie geeft cursussen Nederlands in onder andere Woerden, Leiden, Gouda en Utrecht.

 

Rijksoverheid - bijstand

Werk.nl - aanvragen bijstandsuitkering of IOAW

Vraagt de gemeente u om een tegenprestatie voor het ontvangen van een bijstandsuitkering?

Als u een bijstandsuitkering ontvangt, mag de gemeente u vragen om een tegenprestatie. Dit betekent dat de gemeente u vraagt om onbetaald een activiteit te doen die nuttig is voor de samenleving. De gemeente houdt rekening met wat u kunt en met wat mogelijk is in uw persoonlijke situatie. U mag geen activiteit doen waar u normaal gesproken voor betaald wordt. Als u niet meewerkt, mag de gemeente uw bijstandsuitkering verlagen.

Doet u vrijwilligerswerk en heeft u geen tijd? Vrijwilligerswerk mag een baan of tegenprestatie niet in de weg staan. Wilt u meer weten? Neem dan contact op met uw gemeente.

Serviceplein - informatie bijstand

Heeft u hulp nodig met de Nederlandse taal?

Het ROC Leiden biedt cursussen Nederlands aan. Deze cursussen zijn geschikt als u niveau 1F moet behalen.

Vraag om een taalmaatje bij het Rode Kruis of bij Vluchtelingenwerk. Of volg een cursus bij Taalhuis Rijn en Venen. In de cursus leert u gesprekken voeren bij de dokter en op school. U oefent ook met het invullen van formulieren.

Bij de bibliotheken zijn ook computers met taaloefeningen. Ook vindt u er boeken en een krant in makkelijk Nederlands.

Toon op kaart (5)
x
Toon op kaart (1)
x

Taalhuis Rijn en Venen

De Verbinding
8
2421 EX
Nieuwkoop
Toon op kaart (1)
x

Bibliotheek Alphen Centrum

Aarplein
5
2406 BZ
Alphen aan den Rijn
Toon op kaart (1)
x

Bibliotheek Nieuwkoop

De Verbinding
8
2421 EX
Nieuwkoop
Toon op kaart (1)
x

Bibliotheek Ter Aar

Beukenpad
1
2461 DR
Ter Aar
Toon op kaart (1)
x

Rode Kruis Alphen aan den Rijn e.o.

Dillenburg
2
2404 EV
Alphen aan den Rijn

NLeducatie

NLeducatie geeft cursussen Nederlands in onder andere Woerden, Leiden, Gouda en Utrecht.

 

Vluchtelingenwerk Nederland

Krijgt u bijstand en is er iets veranderd in uw leven?

Geef het op tijd door. Doet u dit niet? Dan krijgt u een boete. Ook kan het gevolgen hebben voor uw bijstand.

Verhuist u naar een andere gemeente? De bijstand die u ontving van uw oude gemeente stopt dan. U moet opnieuw bijstand aanvragen in uw nieuwe gemeente.

Een wijziging kunt u digitaal doorgeven. Daarvoor heeft u een DigiD nodig. Of vraag het formulier op bij het Serviceplein.

Serviceplein - wijziging bijstand doorgeven

Krijgt u een uitkering en bent u ziek?

Meld u dan ziek bij uw uitkeringsinstantie.