Bijstand

Wat is bijstand?

Bijstand is een uitkering van de gemeente. U kunt bijstand aanvragen als u geen geld heeft om van rond te komen. De bijstandsuitkering is bedoeld als tijdelijke steun totdat u weer betaald werk vindt. De gemeente helpt bij het vinden van werk.

Meer informatie vindt u bij het Serviceplein van de gemeente Alphen aan den Rijn.

Serviceplein

Prins Bernardlaan
8
2405 VZ
Alphen aan den Rijn
Kunt u bijstand krijgen?

U heeft recht op bijstand als u voldoet aan de voorwaarden. Kijk voor meer informatie op de website van Rijksoverheid.

Een van de voorwaarden is de taaleis. NLeducatie biedt cursussen Nederlands aan. Deze cursussen zijn geschikt als u niveau 1F moet behalen.

Een bijstandsuitkering vraagt u aan via het Serviceplein. U moet zich eerst inschrijven bij Werk.nl. Hiervoor heeft u een DigiD nodig. Voor meer informatie neemt u contact op met het Serviceplein.

NLeducatie

NLeducatie geeft cursussen Nederlands in onder andere Woerden, Leiden, Gouda en Utrecht.

 

Serviceplein

Prins Bernardlaan
8
2405 VZ
Alphen aan den Rijn

Rijksoverheid - bijstand

Werk.nl - aanvragen bijstandsuitkering of IOAW

Vraagt de gemeente u om een tegenprestatie voor het ontvangen van een bijstandsuitkering?

Als u een bijstandsuitkering ontvangt, mag de gemeente u vragen om een tegenprestatie. Dit betekent dat de gemeente u vraagt om onbetaald een activiteit te doen die nuttig is voor de samenleving. De gemeente houdt rekening met wat u kunt en met wat mogelijk is in uw persoonlijke situatie. U mag geen activiteit doen waar u normaal gesproken voor betaald wordt. Als u niet meewerkt, mag de gemeente uw bijstandsuitkering verlagen.

Doet u vrijwilligerswerk en heeft u geen tijd? Vrijwilligerswerk mag een baan of tegenprestatie niet in de weg staan. Wilt u meer weten? Neem dan contact op met uw gemeente.

Serviceplein

Prins Bernardlaan
8
2405 VZ
Alphen aan den Rijn
Heeft u hulp nodig met de Nederlandse taal?

NLeducatie biedt cursussen Nederlands aan. Deze cursussen zijn geschikt als u niveau 1F moet behalen.

Vraag om een taalmaatje bij het Rode Kruis of bij Vluchtelingenwerk. Of volg een cursus bij Taalhuis Rijn en Venen. In de cursus leert u gesprekken voeren bij de dokter en op school. U oefent ook met het invullen van formulieren.

Bij de bibliotheken zijn ook computers met taaloefeningen. Ook vindt u er boeken en een krant in makkelijk Nederlands.

Toon op kaart (5)
x
Toon op kaart (1)
x

Taalhuis Rijn en Venen

De Verbinding
8
2421 EX
Nieuwkoop
Toon op kaart (1)
x

Bibliotheek Alphen Centrum

Aarplein
5
2406 BZ
Alphen aan den Rijn
Toon op kaart (1)
x

Bibliotheek Nieuwkoop

De Verbinding
8
2421 EX
Nieuwkoop
Toon op kaart (1)
x

Bibliotheek Ter Aar

Beukenpad
1
2461 DR
Ter Aar
Toon op kaart (1)
x

Rode Kruis Alphen aan den Rijn e.o.

Dillenburg
2
2404 EV
Alphen aan den Rijn

NLeducatie

NLeducatie geeft cursussen Nederlands in onder andere Woerden, Leiden, Gouda en Utrecht.

 

Vluchtelingenwerk Nederland

Krijgt u bijstand en is er iets veranderd in uw leven?

Geef het op tijd door. Doet u dit niet? Dan krijgt u een boete. Ook kan het gevolgen hebben voor uw bijstand.

Verhuist u naar een andere gemeente? De bijstand die u ontving van uw oude gemeente stopt dan. U moet opnieuw bijstand aanvragen in uw nieuwe gemeente.

Een wijziging kunt u digitaal doorgeven. Daarvoor heeft u een DigiD nodig. Of vraag het formulier op bij het Serviceplein.

Serviceplein

Prins Bernardlaan
8
2405 VZ
Alphen aan den Rijn
Krijgt u een uitkering en bent u ziek?

Meld u dan ziek bij uw uitkeringsinstantie.