In de wijk

Heeft u goede ideeën over de verbetering van uw wijk?

Zijn er dingen kapot in uw straat of wijk, bijvoorbeeld de weg, de stoep of de verlichting?

Doet de straatverlichting het niet of zijn er losliggende stoeptegels? Of heeft u last van rondzwervend vuil? Doe dan een melding via de website van de gemeente. Bij spoed kunt u ook bellen.

Maakt u zich zorgen over uw buren of andere wijkbewoners?

Denkt u dat er iets aan de hand is of dat iemand zich eenzaam voelt? Probeer in contact te komen. Bel aan en maak een praatje. Vraag of er hulp nodig is. Misschien kunt u zelf iets doen. Bijvoorbeeld wekelijks een kopje koffie drinken of samen een boodschap doen.

Heeft u een klacht over de veiligheid op straat?

Bent u ernstig bezorgd over uw buurman of buurvrouw, of iemand anders in uw omgeving? Of zorgt iemand voor veel overlast? Denkt u dat er nog geen of onvoldoende hulp wordt geboden? Betreft het hier mensen waarvan u vindt dat zij zorg nodig hebben, maar hier zelf niet om kunnen of willen vragen? Geef dit door aan Meldpunt Zorg en Overlast. Geef uw klacht telefonisch door of via de website. Geef aan wat de klacht is en of u dit al vaker heeft gemeld.

Heeft u een klacht over straattegels, straatverlichting, speeltuinen, verkeersborden, putten, groen en dergelijke? Doe dan een melding via de website van de gemeente. Bij spoed kunt u ook bellen.

Gemeente Nieuwkoop - meldingen

Stadhuisplein
1
2405 SH
Alphen aan den Rijn

Meldpunt Zorg en Overlast - regio Zuid-Holland Noord

Bereikbaar op werkdagen van 9.00 - 17.00 uur

Heeft u problemen met de buren of andere wijkbewoners?

Probeer het eerst zelf op te lossen. Komt u er samen niet uit? Bel een organisatie die kan bemiddelen.

Bel het Meldpunt Zorg en Overlast. Of vraag advies bij Kwadraad.

Kwadraad - locatie Nieuwkoop

Verbinding
1
2421 EX
Nieuwkoop

Kwadraad - woonkern Ter Aar

Beukenpad
1
2461 DR
Ter Aar

Meldpunt Zorg en Overlast - regio Zuid-Holland Noord

Bereikbaar op werkdagen van 9.00 - 17.00 uur

Loopt het uit de hand?

Bel dan de politie en leg het probleem uit. Geef aan wat de klacht is en of u al vaker heeft gebeld. Bel ook als u klachten heeft over overlast in uw straat. Bijvoorbeeld als u last heeft van schreeuwen, gillen, herrie of scooters die over voetpaden rijden.

Politie - geen spoed

Is er overlast of voelt u zich bedreigd?

Bel de politie. Bel 112 als er gewonden zijn.

Politie - geen spoed