Ondersteuning in de buurt

Zoekt u ondersteuning in de buurt?

Neem contact op met Tom in de buurt, voor het aanbod van zorg en welzijn in uw buurt.

Soms organiseren buurtbewoners zelf de hulp die u nodig heeft. Denk hierbij aan hulp bij de administratie, een maaltijdenservice of een buurtbus.