Vrijwilligerswerk

Vrijwilligerswerk wordt niet betaald, maar geeft veel voldoening. U doet nieuwe ervaring op en leert nieuwe mensen kennen.

Wilt u vrijwilligerswerk doen?

Zoek vrijwilligerswerk via de website wijzijnNieuwkoop. Of meld u aan bij een organisatie waar u graag vrijwilligerswerk voor zou willen doen.

wijzijnNieuwkoop

Vrijwilligerswerk.nl

Landelijke website met algemene informatie over vrijwilligerswerk. 

Wie zorgt er voor de verzekering bij vrijwilligerswerk?

Voor vrijwilligers in Nieuwkoop, heeft de gemeente een VNG-vrijwilligersverzekering afgesloten bij Centraal Beheer Achmea. Informatie over de verzekering kunt u downloaden op de website van de gemeente.

Gemeente Nieuwkoop - brochure Vrijwilligersverzekering

Vraagt de gemeente u om een tegenprestatie voor het ontvangen van een bijstandsuitkering?

Als u een bijstandsuitkering ontvangt, mag de gemeente u vragen om een tegenprestatie. Dit betekent dat de gemeente u vraagt om onbetaald een activiteit te doen die nuttig is voor de samenleving. De gemeente houdt rekening met wat u kunt en met wat mogelijk is in uw persoonlijke situatie. U mag geen activiteit doen waar u normaal gesproken voor betaald wordt. Als u niet meewerkt, mag de gemeente uw bijstandsuitkering verlagen.

Doet u vrijwilligerswerk en heeft u geen tijd? Vrijwilligerswerk mag een baan of tegenprestatie niet in de weg staan. Wilt u meer weten? Neem dan contact op met uw gemeente.

Serviceplein - informatie bijstand